Odborné B2B služby
Jsme specialisté na firemní potřeby z pohledu
pronájmu prostor a jejich dlouhodobého využití.
Najdeme optimální řešení a ušetříme Vaše náklady.
Zkušenosti a reference
Za více než 10 let jsme zrealizovali
přes stovky projektů a našli nové zázemí
mnoha korporacím i start-upům.
Komplexní servis
Zabýváme se nejen pronájmem, Vaši firmu také přestěhujeme, připravíme prostory na míru nebo Vám zařídíme kompletní vybavení prostor.

Budoucnost práce v kanceláři: prostory sloužící k interakci, spolupráci, inovacím a vzdělávání zaměstnanců

Společnosti hledají způsoby, jak zatraktivnit kancelářské prostory a dát zaměstnancům důvod k návratu na pracoviště. Nová zpráva “Reimagine: the new future of work to shape a better world” (Nové koncepty: budoucnost práce pro lepší svět) předpovídá, že budoucnost práce spočívá v prioritě fyzického a psychického zdraví zaměstnanců. Mezi předpokládané trendy patří zásadní transformace, která přinese přeměnu tradičních kanceláří v centrální prostory sloužící k interakci, spolupráci, inovacím a vzdělávání zaměstnanců.

dscf0482web

Mezi hlavní témata patří rozmach hybridních pracovních ekosystémů, které kombinují práci v kanceláři a z domova. Navzdory rozmachu hybridních pracovních ekosystémů kanceláře zůstávají místy pro spolupráci a centry inovací. Z výzkumu vyplývá, že 70 % zaměstnanců kanceláře považuje za místo, které silně napomáhá týmovému duchu a kreativní spolupráci. Výsledky výzkumu dále poukazují, že zaměstnanci pracující z domova budou v kanceláři přítomni pravděpodobně dva dny v týdnu a že 74 % kancelářských pracovníků by uvítalo čtyřdenní pracovní týden.

Kancelář se musí stát inspirativním a spolupráci podporujícím prostorem, jehož středobodem nebudou jako doposud řady pracovních stolů. V této souvislosti se očekává výrazný posun v modelech flexibilních prostorů, přičemž vlastníci nemovitostí budou takové prostory vytvářet sami nebo ve spolupráci s jejich provozovateli. „Tato situace bude vyžadovat investice do centrálního prostoru, který u nás označujeme pojmem hub a který bude fungovat jako prostředí přispívající k vyšší pracovní výkonnosti. Začínáme pozorovat, že v reakci na nové způsoby práce dochází k posunu jak v obchodních modelech, tak v rozhodování o realitách,“ říká Barbora Maštalířová z JLL.

Pandemie zásadně ovlivnila také tradiční priority v profesním životě. Například 72 % zaměstnanců nyní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem považuje za důležitější než atraktivní mzdu (69 %). To znamená, že zaměstnavatelé se budou muset na potřeby a preference zaměstnanců začít dívat z jiné perspektivy. Společnosti musí rozvíjet řešení, která jsou zaměřená na zaměstnance a nabízejí volbu a flexibilitu umožňující optimalizovat spokojenost a pracovní výkon zaměstnanců.

Klimatické změny a otázky udržitelnosti s sebou po celém světě přinášejí jednoznačný posun v energetice. Dle odhadů více než 40 % celkové spotřeby energie a přibližně třetina globálních emisí uhlíku připadají na budovy. A právě proto budovy hrají klíčovou roli při vytváření lepšího světa a jsou předmětem například nařízení vyžadujících nulové emise uhlíku. Ekologičnost nicméně nevyžadují pouze vlády, ale také samotní zaměstnanci tím, že preferují zaměstnavatele, kteří jsou zavázáni budovat udržitelnější svět.

Najdeme Vám vhodné prostory

Vyplňte prosím tento formulář a my se Vám ozveme s nabídkou prostor na míru.

  Vaše jméno (*)

  Váš telefon (*)

  Váš e-mail (*)

  Popište co požadujete, lokalitu, typ prostor apod.

  * povinná pole

  X
  Zadejte poptávku