Odborné B2B služby
Jsme specialisté na firemní potřeby z pohledu
pronájmu prostor a jejich dlouhodobého využití.
Najdeme optimální řešení a ušetříme Vaše náklady.
Zkušenosti a reference
Za více než 10 let jsme zrealizovali
přes stovky projektů a našli nové zázemí
mnoha korporacím i start-upům.
Komplexní servis
Zabýváme se nejen pronájmem, Vaši firmu také přestěhujeme, připravíme prostory na míru nebo Vám zařídíme kompletní vybavení prostor.

Add-on factor

Add-on factor, neboli Add-on faktor, je klíčovým pojmem v oblasti pronájmu komerčních nemovitostí. Tento koeficient určuje poměr mezi pronajímatelnou plochou kancelářské budovy a užitnou plochou pronajatého prostoru. Jedná se o standardní součást nájemních smluv na nebytové prostory.

Význam a Výpočet: Add-on factor vyjadřuje procentuální podíl společných prostor budovy, které nájemce může využívat, ale které nejsou přímo součástí jeho pronajatého prostoru. Příklady těchto prostor zahrnují chodby, lobby, relaxační zóny, společné zasedací místnosti, centrální recepci, fitness centrum pro nájemce, kantýnu a další. Výpočet tohoto koeficientu se provádí jako poměr celkové pronajímatelné plochy budovy (včetně společných prostor) k užitné ploše pronajatého prostoru.

Důležitost pro Nájemce: Tento faktor je důležitý pro nájemce, jelikož ovlivňuje celkové náklady spojené s pronájmem. Vyšší Add-on factor znamená, že nájemce platí větší podíl na údržbě a provozu společných prostor, což může zvýšit celkové nájemné.

Dopady na Nájem: Je důležité, aby si nájemci byli vědomi tohoto koeficientu při vyjednávání nájemních podmínek, neboť může mít významný dopad na celkové náklady nájmu. Transparentnost a jasné porozumění tomuto pojmu pomáhá nájemcům lépe pochopit strukturu nákladů spojených s pronájmem a plánovat svůj rozpočet efektivněji.

Najdeme Vám vhodné prostory

Vyplňte prosím tento formulář a my se Vám ozveme s nabídkou prostor na míru.

  Vaše jméno (*)

  Váš telefon (*)

  Váš e-mail (*)

  Popište co požadujete, lokalitu, typ prostor apod.

  * povinná pole

  X
  Zadejte poptávku