Odborné B2B služby
Jsme specialisté na firemní potřeby z pohledu
pronájmu prostor a jejich dlouhodobého využití.
Najdeme optimální řešení a ušetříme Vaše náklady.
Zkušenosti a reference
Za více než 10 let jsme zrealizovali
přes stovky projektů a našli nové zázemí
mnoha korporacím i start-upům.
Komplexní servis
Zabýváme se nejen pronájmem, Vaši firmu také přestěhujeme, připravíme prostory na míru nebo Vám zařídíme kompletní vybavení prostor.

Whistleblowing

PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

PODLEZÁKONA o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“) a zákona na ochranu oznamovatelů („OoZ“)

(dále oba jen „ZÁKON“)

týkající oznámení ohledně společnosti Prague Offices Solutions s.r.o., společnost vedená u Městského soudu v Praze zapsaná v oddíle C, vložce 243652 se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 Staré Město (dále jen „Společnost“)

Společnost sděluje oznamovatelům postup, jak podat oznámení v souladu se Zákonem:

K ČEMU JE ZÁKON NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ?

 • Zákon poskytuje oznamovatelům chráněné postavení, oznamovatel dle zákona nesmí být vystaven odvetným opatřením a jeho totožnost bude utajena.
 • Společnosti oznámení zároveň umožňuje včas odhalit závadné jednání, přijmout nápravná opatření a zamezit vzniku škod.

Znění zákona: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171

KDO JE OZNAMOVATEL?

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemce o zakázku a další dle zákona.

Zákon však neuchrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

CO JE MOŽNÉ V SOULADU SE ZÁKONEM OZNÁMIT?

Informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost:

 • které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo
 • porušuje právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

JAK PODAT OZNÁMENÍ:

Podat oznámení můžete způsobem, který Vám nejlépe vyhovuje:

 • písemně e-mailem nebo na adresu Příslušné osoby uvedené níže
 • telefonicky na uvedené telefonní číslo
 • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
 • oznámení lze učinit rovněž anonymně (např. z anonymní emailové schránky).

Společnost má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu a řádné zpracování oznámení.

Pozn.: Oznámení o porušení povinnosti podle AML zákona nelze podat Ministerstvu spravedlnosti. Při oznamování porušení dle AML zákona je možno využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu.

KOMU PODAT OZNÁMENÍ?

Oznámení se podává příslušné osobě, které důvěřujete a kterou může být kdokoliv z níže uvedených osob dle Vašeho výběru („Příslušná osoba“):

 • Martina Chupáč: Kontakt: martina.chupac@gmail.com, tel.: 777 322 1110, poštovní adresa Martina Chupáč, Prague Offices Solutions s.r.o., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (nutno zaslat DO VLASTNÍCH RUKOU)

JAK BUDE VYŘÍZENO OZNÁMENÍ:

 • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 • Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 • Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 • Příslušná osoba sdělí oznamovateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu     .
 • Oznámení bude archivováno po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.    
Najdeme Vám vhodné prostory

Vyplňte prosím tento formulář a my se Vám ozveme s nabídkou prostor na míru.

  Vaše jméno (*)

  Váš telefon (*)

  Váš e-mail (*)

  Popište co požadujete, lokalitu, typ prostor apod.

  * povinná pole

  X
  Zadejte poptávku